Geschiedenis

Ontstaan van "Diaclub Aquarius Veldegem"

In 1980 werden de eerste tekenen voor het oprichten van een diaclub kenbaar.

Via het parochiaal blad " Het Kerkelijk Leven" werd een oproep gelanceerd door de gebroeders Jean-Pierre en Patrick Deltombe.

Zij waren op zoek naar geïnteresseerden in fotografie en het opstarten van een diaclub.

Zo werd er in 1981 een eerste bestuur samengesteld bestaande uit de gebroeders Deltombe, Luc Clarysse, Johan Van Ryckegem en het echtpaar Wilfried Blomme - Sonja Maeyaert.

Bij opstart van de club werd gekozen voor de naam "DIACLUB AQUARIUS"

"Aquarius" kan vertaald worden naar het horoscopisch teken "Waterman", dat op zijn beurt verwijst naar de maand februari, de maand van de stichting.

In 1981 werd na de nodige vergaderingen en het bijbrengen van sponsoring, de werking van de club uitgedokterd.

In 1982 werd er officieel van start gegaan.

Niet alleen de jaren '80 zijn belangrijk voor onze club, maar ook het jaar 2007 werd een heel belangrijk jaar.

Het 25-jarige bestaan werd gevierd met een receptie (aangeboden door het gemeentebestuur) en geflankeerd met een fototentoonstelling in de hoofdbibliotheek van Zedelgem.

Omwille van digitalisering in de fotografiewereld werd er ook een naamwijziging doorgevoerd.

Momenteel zijn we beter bekend als

"FOTOCLUB AQUARIUS DIGITAAL VELDEGEM"

in plaats van "DIACLUB AQUARIUS"

Bij een nieuwe naam hoort er uiteraard ook een nieuw logo, dat ons uithangbord geworden is.

In 2010 werd er niet alleen een nieuw bestuur opgericht maar werd er ook gestart met een groep gevorderden en een groep aspiranten.

Zo krijgen ook "nieuwelingen in de fotografie" de kans om bij te leren!

Met deze website voelen wij ons als vereniging compleet en hopen we volgende jaren onze leden te blijven ondersteunen en helpen met alles wat met de fotografie te maken heeft!

NAAST EEN GOED WERKENDE FOTOVERENIGING BLIJFT DE

VRIENDSCHAP EEN GROTE EN VASTE WAARDE