Home » Geschiedenis

Geschiedenis

Onstaan van "Diaclub Aquarius Veldegem"

In 1980 werden de eerste tekenen voor het oprichten van een diaclub kenbaar.

Via het parochiaal blad " Het Kerkelijk Leven" werd een oproep gelanceerd van de gebroeders Jean-Pierre en Patrick Deltombe.

Zij waren op zoek naar geintreseerden in fotografie en het opstarten van een diaclub.

Zo werd er in 1981 een eerste bestuur samengesteld bestaande uit de gebroeders Deltombe, het echtpaar Wilfried Blomme, Sonja Maeyaert, Luc Clarysse en Johan Van Ryckegem.

Bij opstart van de club werd gekozen voor de naam "DIACLUB AQUARIUS"

"Aquarius" kan vertaald worden naar het horoscopish teken "waterman", die op zijn beurt verwijst naar de maand februari, de maand van de stichting.

In 1981 werd na de nodige vergaderingen en het bijbrengen van sponsoring, de werking van de club uitgedokterd.

In 1982 werd er officieel van start gegaan.

Niet alleen de jaren '80 zijn belangerijk voor onze club, maar ook het jaar 2007 werd een heel belangrijk jaar.

Het 25-jarige bestaan werd gevierd met een receptie (aangeboden door het gemeentebestuur) en geflankeerd met een fototentoonstelling in de hoofdbibliotheek van Zedelgem.

Omwille van digitalisering in de fotografiewereld werd er ook een naamwijziging doorgevoerd.

Momenteel zijn we beter bekent als

"FOTOCLUB AQUARIUS DIGITAAL VELDEGEM"

in plaats van "DIACLUB AQUARIUS"

Bij een nieuwe naam hoort er uiteraard ook een nieuwe logo, die ons uitgangbord geworden is.

In 2010 werd er niet alleen een nieuw bestuur opgericht maar werd er ook gestart met een groep gevorderden en een groep aspiranten.

Zo krijgen ook "nieuwelingen in de fotografie" de kans om bij te leren!

Met deze website voelen wij ons als vereniging compleet en hopen we volgende jaren onze leden te blijven ondersteunen en helpen met alles wat met de fotografie te maken heeft!

NAAST EEN GOEDE WERKENDE FOTOVERENIGING BLIJFT DE

VRIENDSCHAP EEN GROTE EN VASTE WAARDE